S l u ž b y 

  - Výrobní program
  - Historie firmy
  - Identifikační údaje
 

N e d o  -  i d e n t i f i k a č n í   ú d a j e

Název firmy:                Aleš Bubula - NEDO
Adresa:                        Hrabovská 66/350  
                                       Ostrava - Nová Bělá
                                        724 00
 
 
IČO:   65485602
DIČ:   389-7002045567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © Nedo Aleš Bubula