K o n t a k t y ,   m a p a


  - Kontaktní informace
  - Mapa (rámcová)
  - Mapa (podrobná)
 

N e d o  - k o n t a k t n í    ú d a j e

Pokud máte zájem o objednání našich výrobků či poskytnutí dalších informací (katalog, bližší specifikace) můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

e-mail:               info@nedo.cz

Telefon:             +420 59 675 22 41

Fax:                     +420 59 675 22 41

Mobil:                  +420 602 762 504 

Osobně na adrese:       Aleš Bubula - NEDO
                                           Hrabovská 66/350 
                                           Ostrava - Nová Bělá 
                                           724 00 
                                           podrobně - viz mapa


Pracovní doba:                Pondělí až pátek 6:00-14:30

 

 

   © Nedo Aleš Bubula