Služby


  - Broušení
  - Rozvoz
 

N e d o  - d o p l ň k o v é    s l u ž b y

Mimo výroby z kovu nabízíme i možnost povrchové úpravy skla broušením.

Nabízíme tyto typy broušených motivů: 

  • květiny
  • křížky
  • další pietní ornamenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © Nedo Aleš Bubula