V ý r o b k y 


   - Náhrobní svítilny
   - Vázy
   - Urnové uzávěry / Vitríny
   - Fotoskříňky
   - Skříně na urny
   - Skříně HUP
   - Poštovní schránky
   - Kolumbária
   - Komínové stříšky
   - Box na hasící přístroje
   - Hydrantní skříně
   - Nerezové kouřovody
   - Gastro zařízení
   - Skřínky na skrápěče
   - Pozinkované opláštění
   - Sterilizační pomůcky
   - Ostatní výrobky
   - Záruční podmínky
   - Katalog ke stažení
 

Z á r u č n í   p o d m í n k y

Používané nerezové ocelové materiály ČSN 17 241, 1.4301 AISI 304, AISI 316, splňují hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě, ve zdravotnictví  i pro výrobu nerezových doplňků. Jako každý Fe materiál jsou i tyto materiály náchylné ke korozi, i když v menší míře. Proto je nutné dodržovat podmínky pro ošetřování a používání výrobků z těchto materiálů.  
 
Ošetření 
Výrobky ošetřujeme měkkým hadříkem a čistícími prostředky bez příměsi chloru a jeho sloučenin s vyloučením abrazivních látek.
 
Umístění 
Výrobky jsou určeny do čistých venkovních a vnitřních prostor, ve kterých se neprovádí žádné stavební úpravy nebo výrobní činnosti s produkcí abrazivních nebo jiných částic, jež mohou nepříznivě působit na použitý materiál a vytvářet korozi.
 
Doprava a skladování 
Výrobky jsou z výroby opatřeny obaly, které je chrání před mechanickým poškozením při přepravě nebo při manipulaci. Doporučujeme tyto obaly sejmout těsně před umístěním (či započetím užívání) výrobku v daných venkovních či vnitřních prostorách. Zabrání se tak poškození povrchu výrobku při dokončovacích stavebních pracech nebo při neodborné manipulaci.

                                             

P o u ž í v a n é     t e c h n o l o g i e ,     z a k á z k o  v á     v  ý r o b a  
Zabýváme se svařováním nerezového materiálu v ochranné atmosféře svářecí technikou tigem a svařování plazmou.
 
Mimo standardního sortimentu výroby doplňků do interiéru a venkovních prostor nabízíme i zákazkovou výrobu dle zákazníkem dodané dokumentace a specifikace
 
                                                  © Nedo - Aleš Bubula